Phim dài dự thi

Published on Friday, 19 September 2014 13:11

Theo Điều lệ Liên hoan phim Quốc tễ Hà Nội lần thứ III sẽ chia 2 hạng mục phim dự thi: Bao gồm phim dài (bao gồm các thể loại  phim có số lượng trên 75 phút) và Phim ngắn (có độ dài không quá 30 phút)

  • Print
Written by HANIFF Staff

HOT NEWS