Haniff - 2018
Giải thưởng của Liên hoan Phim - Phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 115.000.000 đồng (tương đương 5.000 USD); - Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 69.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD); - Đạo diễn phim truyện xuất sắc...
Trailer LHPQT Hà Nội lần thứ IV